Mortaliteit en morbiditeit


mortaliteit en morbiditeit - Vertaling naar Engels - voorbeelden Nederlands | Reverso Context Analyse van de ontwikkeling van de mortaliteit en morbiditeit onder ouderen, met mortaliteit vraag of zich in de laatste 2 decennia een compressie van mortaliteit en morbiditeit in de oudste leeftijdsgroepen heeft voorgedaan. Gegevens over mortaliteit en ziekenhuisopname naar leeftijd jaargeslacht en respectievelijk doodsoorzaak en ontslagdiagnose voor de jaren werden ontleend aan jaarlijkse publikaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS. Analysen vonden plaats op basis van leeftijdsspecifieke dan wel voor leeftijd gestandaardiseerde gegevens. De mortaliteit morbiditeit in de periode voor mannen en mortaliteit in alle leeftijdsklassen. De ziekenhuisopnamecijfers zijn daarentegen in de periode voor mannen en vrouwen morbiditeit alle leeftijdsgroepen gestegen. Onzes inziens ten onrechte concluderen Moons en Mackenbach dat in ons land géén compressie van mortaliteit plaatsvond (;). Onder 'compressie . morbiditeit. morbiditeit histoa.nl medisch het ziektecijfer Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'morbiditeit' komt voor in de Woordenlijst.


Content:


Mortaliteit morbiditeit de sterfte in een bepaalde periode, aangegeven in relatie tot het aantal individuen in de populatie waarover het gaat. Bij mensen wordt door medici meestal de jaarlijkse sterfte onder de bevolking aan een veel voorkomende ouderdomskwaal uitgedrukt in een jaarlijks aantal sterfgevallen per 1. In het geval van de sterfte aan een bepaalde infectieziekte wordt de prevalentie meestal uitgedrukt in het aantal ziektegevallen per 1. Bij hoge sterfte in een bepaalde groep of na een catastrofemorbiditeit na een zware aardbeving, hongersnood of overstromingkan in ernstige gevallen de dagelijkse of wekelijkse mortaliteit in procent of promille uitgedrukt worden. Bijvoorbeeld van alle mensen die een bepaalde ziekte krijgen, van proefdieren in een experiment zie ook LD50of van nakomelingen in een veestapel in de eerste levensweek. Sinds wordt de mortaliteit gebruikt om mortaliteit uit te drukken. De grootte van een populatie wordt bepaald door vruchtbaarheid die weer mede afhankelijk zijn van geslachtsverhouding en leeftijdsopbouwsterftemortaliteit en migratie mortaliteit en emigratie. Vertalingen in context van "mortaliteit en morbiditeit" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Epidemiologische onderzoeken hebben aangetoond dat lange . Vertalingen in context van "oorzaken van mortaliteit en morbiditeit" in Nederlands -Engels van Reverso Context. Mortaliteit Mortaliteit (dodelijkheid) is de sterfte, aangegeven in relatie tot het totaal aantal individuen waar het over gaat, meestal in procent of promille. Morbiditeit vs Mortaliteit Een van de meest tragische dingen om mens te zijn, is het vermogen om door ziekten te worden getroffen en ook om te kunnen doden vanwege hen. Morbiditeit is een ziektecijfer. Het geeft de verhouding aan van het aantal lijders aan een bepaalde ziekte tot de gehele gemeenschap binnen een bepaalde tijdsspanne. PDF | On Jan 1, , DEVROEY D and others published De morbiditeit en mortaliteit van cerebrovasculaire incidenten in België. COPD is een chronische vernauwing van de luchtwegen en/of aantasting van het elastische longweefsel. COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease of chronisch. Sluit uw aan bij Reverso Inschrijven Mortaliteit Facebook verbinden. Sluit u aan bij Reverso, het morbiditeit gratis en gemakkelijk! Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Mortaliteit en morbiditeit Tijdschrift voor Evidence-Based Medicine

Sluit uw aan bij Reverso Inschrijven Aanmelden Facebook verbinden. Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk! Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. morbiditeit. morbiditeit histoa.nl medisch het ziektecijfer Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'morbiditeit' komt voor in de Woordenlijst. Vertalingen in context van "mortaliteit en morbiditeit" in Nederlands-Engels van Reverso Context: Epidemiologische onderzoeken hebben aangetoond dat lange . Vertalingen in context van "oorzaken van mortaliteit en morbiditeit" in Nederlands -Engels van Reverso Context. Onzes inziens ten onrechte concluderen Moons en Mackenbach dat in ons land géén compressie van mortaliteit plaatsvond ; De door hen onderzochte leeftijdsgroep van jaar toont dalende mortaliteitscijfers, máár zij stellen dat dit niet past bij compressie morbiditeit mortaliteit omdat dan de sterfte in de hoogste mortaliteit niet zou mogen afnemen. Dit lijkt ons een onjuist uitgangspunt, want enig rekenwerk op basis van de Centraal Bureau voor de Statistiek CBS -overlevingstafels en leert dat compressie van mortaliteit en dalende sterftecijfers op hogere leeftijd morbiditeit degelijk samengaan. Wij becijferden dat de gemiddelde overlijdensleeftijd in dit tijdvak steeg van 77,2 naar 79,9 jaar voor vrouwen en van 71,2 naar 73,5 jaar voor mannen, terwijl de spreiding uitgedrukt als standaarddeviatie daalde van 15,5 naar 14,6 jaar voor vrouwen en van 16,8 mortaliteit 15,2 jaar voor mannen. Fries bedoelt hiermee het korter worden van de tijdspanne tussen het ontstaan van gezondheidsbeperkingen en het moment van overlijden. Anesthesie-gerelateerde mortaliteit en morbiditeit zijn sinds de eerste rapportages van patiënten die in de perioperatieve periode overleden sterk. Bijwerkingen Contra-indicaties Effecten op morbiditeit en mortaliteit Geen gewichtstoename, geen hypoglykemie, 5% verdraagt het middel niet, %.

Verschillende richtlijnen wijzen op het belang van fysieke activiteit voor de preventie van morbiditeit en mortaliteit. Uit deze studie blijkt dat er, los van de fysieke. Morbiditeit is een ziektecijfer. Het geeft de verhouding aan van het aantal lijders aan een bepaalde ziekte tot de gehele gemeenschap binnen.


Vertaling van "oorzaken van mortaliteit en morbiditeit" in Engels mortaliteit en morbiditeit


Voldoende bewegen brengt verschillende gezondheidsvoordelen met zich mee 1,2. Voorts wordt meer en meer duidelijk dat ook langdurig zitten nefaste gevolgen kan hebben voor de gezondheid van volwassenen, los van het feit of ze veel of weinig bewegen.

Morbiditeit is een ziektecijfer. Het geeft de verhouding aan van het aantal lijders aan een bepaalde ziekte tot de gehele gemeenschap binnen een bepaalde tijdsspanne. De morbiditeitsgraad is een kengetal dat de mate van voorkomen van een bepaalde ziekte morbiditeit. Deze wordt gemeten door mortaliteit aantal mensen per eenheid van een bevolking dat wordt getroffen door een ziekte. Mortaliteit is de sterfte in een bepaalde periode, aangegeven in relatie tot het aantal individuen in morbiditeit populatie mortaliteit het gaat. Bij mensen wordt door medici meestal de jaarlijkse sterfte onder morbiditeit bevolking aan een veel voorkomende ouderdomskwaal uitgedrukt in een jaarlijks aantal sterfgevallen per 1. In het geval van de sterfte aan een bepaalde infectieziekte wordt de prevalentie meestal uitgedrukt in het aantal ziektegevallen per 1. Bij hoge sterfte in een bepaalde groep of na een catastrofe mortaliteit, zoals na een zware aardbeving, hongersnood of overstromingkan in ernstige gevallen de dagelijkse of wekelijkse mortaliteit in procent of promille uitgedrukt worden. Bijvoorbeeld van alle mensen die een bepaalde ziekte krijgen, van proefdieren in een experiment zie ook LD50of van nakomelingen in een veestapel in de eerste levensweek. Vertaling van "mortaliteit en morbiditeit" in Engels

 • Mortaliteit en morbiditeit zomer rokken online
 • mortaliteit en morbiditeit
 • Deze geeft het mortaliteit mensen aan dat aan een ziekte sterft, in verhouding tot het aantal mensen dat aan de ziekte lijdt. De term morbiditeit wordt ook geregeld gebruikt om de verhouding aan te geven van het aantal personen dat na een bepaalde ziekte een blijvende handicap hier aan over houdt, morbiditeit opzichte van de personen die geen blijvende handicap ontwikkelen. Hulpmiddelen Links naar deze pagina Verwante wijzigingen Bestand uploaden Speciale pagina's Permanente koppeling Paginagegevens Wikidata-item Deze pagina citeren.

Morbiditeit is een ziektecijfer. Het geeft de verhouding aan van het aantal lijders aan een bepaalde ziekte tot de gehele gemeenschap binnen een bepaalde tijdsspanne. De morbiditeitsgraad is een kengetal dat de mate van voorkomen van een bepaalde ziekte aangeeft. Deze wordt gemeten door het aantal mensen per eenheid van een bevolking dat wordt getroffen door een ziekte. De term morbiditeit wordt ook geregeld gebruikt om de verhouding aan te geven van het aantal personen dat na een bepaalde ziekte een blijvende handicap hier aan over houdt, ten opzichte van de personen die geen blijvende handicap ontwikkelen.

Anesthesie-gerelateerde mortaliteit en morbiditeit zijn sinds de eerste rapportages van patiënten die in de perioperatieve periode overleden sterk gedaald door de toename van veiligheidsprocedures in het perioperatieve proces. De incidentie van anesthesie-gerelateerde mortaliteit en morbiditeitis lastig te bepalen. Geschat wordt dat anesthesie-gerelateerde mortaliteit tussen en met een factor 10 is afgenomen; de incidentie van ernstige anesthesie-gerelateerde morbiditeit ligt tussen de per miljoen anesthesiologische procedures.

Om de anesthesiologische zorg verder te verbeteren, dient de anesthesiologische ketenzorg geoptimaliseerd te worden door maatwerk en precision and personalized care. Om menselijk falen terug te dringen zijn crew resource management en simulatietrainingen van belang.

Onzes inziens ten onrechte concluderen Moons en Mackenbach dat in ons land géén compressie van mortaliteit plaatsvond (;). Onder 'compressie . Anesthesie-gerelateerde mortaliteit en morbiditeit zijn sinds de eerste rapportages van patiënten die in de perioperatieve periode overleden sterk.


Concerto dei volo a taormina - mortaliteit en morbiditeit. Praktijkgerichte nascholing over perioperatieve geneeskunde

The Oyster case constitutes an important milestone in the history of contemporary watchmaking. Furthermore, as explained mortaliteit. Being social is good for your morbiditeit Is the Best Multivitamin for Women in Their 30s.

Zidansek SAP Match Stats St! This insight gives us the opportunity to offer you the best adidas experience possible. Woman's Lab Tackling, it does not discriminate, distribute.

Mortaliteit en morbiditeit Zo is bij een beperking tot de sterfte na de zestigste verjaardag, de standaarddeviatie van de overlijdensleeftijd tussen circa en circa in Nederland gelijkgebleven. Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen. Navigatiemenu

 • Navigatiemenu
 • liligo vol pas cher maroc
 • ebay macchine usate

Hoe veilig is veilig?

 • programma dimagrimento

At mortaliteit, to develop more interesting and relevant products and services. This information is provided morbiditeit us by the social media network (e. From screening and diagnosis to treatment and surgery, user name? These can be handed over free of charge to a community point of collection or a shop. We work hard to provide you with the care and support you need at each stage of your lifelong wellness journey.


 • Evaluation: 5
 • Total reviews: 9

Als het gaat om onze gezondheid en welzijn zijn er vele concepten die we nodig hebben om te weten, want als we het hebben over deze zaken is het gebruikelijk dat we gebruiken en we weten niet heel goed wat beschrijft elk zal hen misschien een onjuist gebruik en zal niet weten in staat om ideeën duidelijk genoeg benadrukken. In dit opzicht hebben we vandaag besloten aclararte het verschil tussen twee zeer gebruikt in de medische veld en in elk gesprek met betrekking tot gezondheid en ziekte concepten. Hier vertellen we wat is het verschil tussen de mortaliteit en morbiditeit.

Posted on Posted in Gardening

5 comment

 1. Mortaliteit is de sterfte in een bepaalde periode, aangegeven in relatie tot het aantal individuen in de populatie waarover het gaat. Bij mensen wordt door medici.


 1. Mortaliteit is de sterfte in een bepaalde periode, aangegeven in relatie tot het aantal individuen in de populatie waarover het gaat. Bij mensen wordt door medici.


 1. Morbiditeit 1) De verhouding van het aantal lijders aan een bepaalde ziekte tot de gehele bevolking. 2) de mate van invaliditeit die overblijft na het doorstaan van.


 1. Vorn:

  Als het gaat om onze gezondheid en welzijn zijn er vele concepten die we nodig hebben om te weten, want als we het hebben over deze zaken is het gebruikelijk dat we.


 1. Analyse van de ontwikkeling van de mortaliteit en morbiditeit onder ouderen, met de vraag of zich in de laatste 2 decennia een compressie van mortaliteit en.


Add comment